Någon att tala med, Svenska kyrkan Tierp
Foto: Linda Mickelsson

Någon att prata med?

Präst och diakon finns för samtal om det som är viktigt i Ditt liv. Kontakta oss, så bestämmer vi en tid. Samtalet sker oftast i någon av våra samtalsrum.

BIKTA DIG HOS EN PRÄST

I ett biktsamtal får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Biktsamtalet börjar med att du pratar med prästen. Sedan bekänner du din synd. Prästen förlåter dig på uppdrag av Jesus Kristus. Efteråt är det Jesus Kristus som bär dina bördor.   

FÅ ENSKILD SJÄLAVÅRD HOS EN PRÄST ELLER EN DIAKON

I ett enskilt själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon om ett gemensamt problem. Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att be om ett enskilt själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar. Men du behöver inte prata om Gud, läsa bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. 

    Be för mig vid nästa gudstjänst

    Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
    Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.