Minneslund

Minneslunden är en gravplats med gemensam och anonym karaktär. En plats för just minnen, samt en symbol för alla människors lika värde och vår gemensamma jord.

Minneslund

Minneslunden är en gravplats med gemensam och anonym karaktär. En plats för just minnen, samt en symbol för alla människors lika värde och vår gemensamma jord. Besökande skall uppträda så att minneslunden hålls i helgd och området där askan gravsätts får inte beträdas. Tanken är att minneslunden skall vara en plats där man kan sitta en stund i stillhet med vetskapen att ens anhöriga finns begravda i minneslunden, men inte exakt var. Gravsättning i minneslund är möjligt om den avlidnes kropp har genomgått en kremering.

Hur gravsätts askan efter den avlidne?

Askan efter de avlidna grävs ner på ett område med gräs eller grus utan att själva platsen markeras. Därför gravsätts askan utan närvaro av anhöriga, som alltså inte får veta exakt var askan är placerad. Varje aska jordas separat under värdiga former och under lämplig årstid. När gravsättning skett skickas ett minnesblad som meddelar att detta gjorts till den som har beställt gravsättningen.

Till skillnad från en urngrav eller kistgrav gäller inte gravrätt. Detta innebär bland annat att man inte äger ytan vid graven, vilket medför att man inte heller behöver stå för skötsel eller köp av den tjänsten. Skötsel och plantering står pastoratet för. Avsaknaden av gravrätt medför även andra inskränkningar i vad man får och kan göra, till exempel medbestämmande kring placering och utformning av gravplats.

Kan man sätta blommor och ljus?

En av de främsta fördelarna med gravsättning i minneslund är att anhöriga får en plats att gå till men samtidigt inte behöver ansvara för underhåll samt utsmyckning av gravplatsen. Oftast finns det en gemensam smyckningsplats i minneslunden där man som anhörig får ställa snittblommor samt ljus för att hedra den avlidne. Endast snittblommor och enstaka gravljus får användas till smyckning. Enskilda gravlyktor, krans/risbukett, krukor, stenar, planteringar och dylikt får inte förekomma.

Vad kostar det?

Gravsättning i minneslund kostar ingenting - alla kostnader täcks av begravningsavgiften.

Kan man ångra sig?

När väl gravsättning har skett gäller griftefriden. Man kan alltså inte flytta gravsatt aska. Valet av gravsättning i minneslund sker många gånger av rationella skäl. Vad man ofta glömmer är att sorgen inte är rationell. Besöket vid en enskild grav och arbetet med att sköta om den kan vara en viktig del av sorgearbetet. Det kan betyda mer än vad man tror att det finns en grav att gå till, både för dagens anhöriga och kommande generationer. Av erfarenhet vet man att anhöriga i efterhand kan ångrar valet av minneslund. Därför är det viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av detta gravskick.

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand.

Psalm 730, Svenska psalmboken