Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga. Här kan du se vilket ändamål kollekten går till vecka för vecka.

Kontantgåvorna kan samlas in med hjälp av en kollekthåv under gudstjänsten. Du kan även swisha kollekt till nummer 123 619 00 52. Märk betalningen Kollekt.

Kollekter 2023

R = Rikskollekt, gemensam för hela landete
S = Stiftskollekt, gemensam för Uppsala stift
F = Församlingskollekt, gemensam för pastoratet

 • 1 januari, Nyårsdagen – (F) Rädda Barnen

 • 6 januari, Trettondedag jul – (R) Act Svenska kyrkan

 • 8 januari, 1:a söndagen efter trettondedagen – (F) Kvinnojouren Liljan

 • 15 januari, 2:a söndagen efter trettondedagen – (F) Kvinnojouren Liljan

 • 22 januari, 3:e söndagen efter trettondedagen – (R) Svenska Bibelsällskapet

 • 29 januari, 4:e söndagen efter trettondedagen – (R) Svenska Kyrkans Unga

 • 5 februari, Kyndelsmässodagen (jungfru Marie kyrkogångsdag) – (S) Uppsala stifts kyrkosångsförbund

 • 12 februari, Sexagesima (reformationsdagen) – (F) FUB Norduppland

 • 19 februari, Fastlagssöndagen –(R) Act Svenska kyrkan

 • 22 februari, Askonsdagen – (F) Pastoratets diakonala arbete

 • 26 februari, 1:a söndagen i fastan – (S) Uppsala stifts flyktingstöd

 • 5 mars, 2:a söndagen i fastan – (S) Svenska soldathemsförbundet

 • 12 mars, 3:e söndagen i fastan – (R) Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)

 • 19 mars, Midfastosöndagen – (F) ACT Hamburg/Fillipinierna

 • 26 mars, Jungfru Marie bebådelsedag, – (R) Svenska Kyrkans Unga 50 %, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %

 • 2 april, Palmsöndagen – (R) Act Svenska kyrkan

 • 6 april, Skärtorsdagen – (F) Pastoratets diakonala arbete

 • 9 april, Påskdagen – (F) Pastoratets diakonala arbete

 • 10 april, Annandag påsk – (R) Act Svenska kyrkan

 • 16 april, 2:a söndagen i påsktiden – (S) Polsk diakoni via Lutherska kyrkan i Polen 50 %, Zimbabwefonden 50 %

 • 23 april, 3:e söndagen i påsktiden – (R) EFS

 • 30 april, 4:e söndagen i påsktiden – (F) Pastoratets diakonala arbete

 • 7 maj, 5:e söndagen i påsktiden – (R) Sveriges kristna råd

 • 14 maj, Bönsöndagen – (F) ACT Svenska kyrkan

 • 18 maj, Kristi himmelsfärds dag – (R) Svenska Kyrkans Unga 50 %, SALT, barn och unga i EFS 50 %

 • 21 maj, Söndagen före pingst – (R) Act Svenska kyrkan

 • 28 maj, Pingstdagen – (F) Uppsala stadsmission

 • 29 maj, Annandag pingst – (F)

 • 4 juni, Heliga trefaldighetsdag – (R) Act Svenska kyrkan

 • 11 juni, 1:a söndagen efter trefaldighet – (S) Svenska kyrkans Unga i Uppsala stift

 • 18 juni, 2:a söndagen efter trefaldighet – (F)  Karlholms kultur- och guidgrupp

 • 24 juni, Midsommardagen – (F) Pastoratets diakonala arbete

 • 25 juni, Den helige Johannes döparens dag – (F)  pastoratets diakonala arbete

 • 2 juli, 4:e söndagen efter trefaldighet – (R) Act Svenska kyrkan

 • 9 juli, Apostladagen – (S) Mariadöttrarna i Vallby

 • 16 juli, 6:e söndagen efter trefaldighet – (F) Strömsbergs bruksgille 50 %, Västlands hembygdsförening 50 %

 • 23 juli, Kristi förklaringsdag – (R) Svenska kyrkan i utlandet

 • 30 juli, 8:e söndag efter trefaldighet – (F) Hållnäs hembygdsförening 50 %, Österlövsta hembygdsförening 50 %

 • 6 augusti, 9:e söndagen efter trefaldighet – (R) Act Svenska kyrkan

 • 13 augusti, 10:e söndagen efter trefaldighet – (F) Tierps hembygdsgille

 • 20 augusti, 11:e söndagen efter trefaldighet – (R) Hela Människan

 • 27 augusti, 12:e söndagen efter trefaldighet – (S) Kristna Fredsrörelsen 50 %, KRIK – Kristen idrottskontakt 50 %

 • 3 september, 13:e söndagen efter trefaldighet – (R) Diakoniinstitutionerna

 • 10 september, 14:e söndagen efter trefaldighet – (R) Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)

 • 17 september, 15:e söndagen efter trefaldighet – (F) Bröstcancerfonden 50 %, Prostatacancerfonden 50 %

 • 24 september, 16:e söndagen efter trefaldighet – (F) Svenska kyrkan i utlandet

 • 1 oktober, Den helige Mikaels dag – (R) Svenska kyrkan i utlandet

 • 8 oktober, Tacksägelsedagen – (R) Sveriges Kyrkosångsförbund

 • 15 oktober, 19:e söndagen efter trefaldighet – (S) Svenska kyrkans lekmannaförbund i Uppsala stift 50 %, Kristen humanism 50 %

 • 22 oktober, 20:e söndagen i trefaldighet – (R) Asylrättscentrum

 • 29 oktober, 21:a söndagen efter trefaldighet – (S) Helgeandssystrarna i Alsike

 • 4 november, Alla helgons dag – (R) Svenska kyrkan i utlandet

 • 5 november, Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag) – (F) Pastoratets diakonala arbete

 • 12 november, 23:e söndag efter trefaldighet – (S) S:t Lukas i Uppsala och Gävle/Sandviken

 • 19 november, Söndagen före domsöndagen – (R) Act Svenska kyrkan

 • 26 november, Domsöndagen – (F) ACT Svenska kyrkan

 • 3 december, 1:a söndagen i advent – (R) Act Svenska kyrkan

 • 10 december, 2:a söndagen i advent – (R) Svenska kyrkans Unga

 • 17 december, 3:e söndagen i advent – (R) Act Svenska kyrkan

 • 24 december, 4:e söndagen i advent (julafton) – (F) Pastoratets diakonala arbete

 • 25 december, Juldagen – (F) UNICEF BG 902-0017

 • 26 december, Annandag jul (den helige Stefanos dag) – (R) Act Svenska kyrkan

 • 31 december, Söndagen efter jul – (F) Svenska kyrkan I Utlandet