Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga. Här kan du se vilket ändamål kollekten går till vecka för vecka.

Kontantgåvorna kan samlas in med hjälp av en kollekthåv under gudstjänsten. Du kan även swisha kollekt till nummer 123 619 00 52. Märk betalningen Kollekt.

Kollekter 2021

R= Rikskollekt
S = Stiftskollekt
F = Församlingskollekt

 

 • 1 januari - Nyårsdagen
  (F) Rädda barnen

 • 3 januari - Söndagen efter nyår
  (F) Kvinnojouren ”Liljan”

 • 6 januari - Trettondedag jul
  (R) Act Svenska kyrkan (avslutning på julinsamlingen)

 • 10 januari - 1:a söndagen efter trettondedagen
  (F) Kvinnojouren ”Liljan”

 • 17 januari - 2:a söndagen efter trettondedagen
  (R) Svenska Bibelsällskapet

 • 24 januari - 3:e söndagen efter trettondedagen
  (S) Svenska Soldathemsförbundet

 • 31 januari - Septuagesima 
  (R) Svenska kyrkans unga 

 • 7 februari - Kundelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag) 
  (S) Uppsala stifts kyrkosångsförbund

 • 14 februari - Fastlagssöndagen
  (R) Act Svenska kyrkan (start av fastekampanjen)

 • 21 februari - 1:a söndagen i fastan 
  (S) Asyl- och flyktingarbetet i Uppsala stift 50% och Svenska kyrkans lekmannaförbund 50%

 • 28 februari - 2:a söndagen i fastan
  (F) FUB Norduppland Tierp

 • 7 mars - 3:e söndagen i fastan
  (R) Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)

 • 14 mars - Midfastosöndagen
  (F) Uppsala Stadsmission

 • 21 mars - Jungfru Marie bebådelsedag 
  (R) Svenska kyrkans unga 50% och Sveriges kyrkosångsförbund 50%

 • 28 mars - Palmsöndagen
  (R) Act Svenska kyrkan (avslutning på fastekampanjen)

 • 2 april - Långfredagen
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet

 • 3 april - Påskafton
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet
 • 4 april - Påskdagen
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet
 • 5 april - Annandag påsk
  (R) Act Svenska kyrkan
 • 11 april - 2:a söndagen i påsktiden
  (S) Kristen Humanism i Uppland
 • 18 april - 3:e söndagen i påsktiden
  (R) Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS
 • 25 april - 4:e söndagen i påsktiden
  (F) Föreningen Furuboda
 • 2 maj - 5:e söndagen i påsktiden
  (R) Sveriges kristna råd
 • 9 maj - Bönsöndagen
  (S) S:t Lukas i Uppsala och Gävle/Sandviken
 • 13 maj - Kristi himmelsfärds dag
  (R) Svenska kyrkans unga 50% och Salt, barn och unga i EFS 50%
 • 16 maj - Söndagen före pingst
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet
 • 23 maj - Pingstdagen
  (F) Karlholms kultur- och guidegrupp
 • 24 maj - Annandag pingst
  (F) Ingen kollekt
 • 30 maj - Heliga Trefaldighets dag (missionsdagen)
  (R) Act Svenska kyrkan
 • 6 juni - 1:a söndagen efter trefaldighet
  (S) Svenska kyrkan i Uppsala stift 
 • 13 juni - 2:a söndagen efter trefaldighet
  (F) Världens barn
 • 20 juni - 3:e söndagen efter trefaldighet
  (R) Act Svenska kyrkan
 • 26 juni - Midsommardagen
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet
 • 27 juni - Den Heliga Johannes Döparens dag
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet
 • 4 juli - Apostladagen
  (R) Act Svenska kyrkan
 • 11 juli - 6:e söndagen efter trefaldighet
  (F) Strömbergs bruksgille 50% och Västlands hembygdsförening 50%
 • 18 juli - Kristi förklarings dag
  (R) Svenska kyrkan i utlandet
 • 25 juli - 8:e söndagen efter trefaldighet
  (F) Hållnäs hembygdsförening 50% och Österlövsta hembygdsförening 50%
 • 1 augusti - 9:e söndagen efter trefaldighet
  (F) Världsnaturfonden
 • 8 augusti - 10:e söndagen efter trefaldighet
  (R) Act Svenska kyrkan
 • 15 augusti - 11:e söndagen efter trefaldighet
  (F) Barncancerfonden
 • 22 augusti - 12:e söndagen efter trefaldighet
  (S) KRIK, Kristen idrottskontakt 50% och Insamlingsstiftelsen för stöd till ELCZ 50%
 • 29 augusti - 13:e söndagen efter trefaldighet
  (R) Diakoniinstitutionerna
 • 5 september - 14:e söndagen efter trefaldighet
  (R) Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (KV)
 • 12 september - 15:e söndagen efter trefaldighet 
  (F) Bröstcancerfonden 50% och prostatacancerfonden 50%
 • 19 september - 16:e söndagen efter trefaldighet
  (R) Hela människan
 • 26 september - 17:e söndagen efter trefaldighet
  (S) Stadsmissionen Uppsala 50% och Diakonia KEA 50%
 • 3 oktober - Den Heliga Mikaels dag
  (R) Svenska kyrkan i utlandet (start av insamlingsperrioden)
 • 10 oktober - Tacksägelsedagen
  (R) Sveriges Kyrkosångsförbund
 • 17 oktober - 20:e söndagen efter trefaldighet
  (S) Helgeandssystrarna i Alsike
 • 24 oktober - 21:a söndagen efter trefaldighet
  (R) Asylrättscentrum
 • 31 oktober - 22:a söndagen efter trefaldighet
  (F) TIRK
 • 6 november - Alla helgons dag
  (R) Svenska kyrkan i utlandet (avslut av insamlingsperiod)
 • 7 november - Söndagen efter alla helgons dag
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet
 • 14 november - Söndagen före Domssöndagen
  (R) Act Svenska kyrkan
 • 21 november - Domssöndagen
  (F) Pastoratets diakonala verksamhet
 • 28 november - 1:a söndagen i advent
  (R) Act Svenska kyrkan (start av julinsamlingen)
 • 5 december - 2:a söndagen i advent
  (S) Mariadöttrarna i Vallby
 • 12 december - 3:e söndagen i advent
  (R) Svenska kyrkans unga
 • 19 december - 4:e söndagen i advent
  (R) Act Svenska kyrkan (del av julinsamlingen)
 • 25 december - Juldagen
  (F) UNICEF
 • 26 december - Annandag jul (Den Helige Stefanos dag)
  (R) Act Svenska kyrkan (del av julinsamlingen)