Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga. Här kan du se vilket ändamål kollekten går till vecka för vecka.

Kontantgåvorna kan samlas in med hjälp av en kollekthåv under gudstjänsten. Du kan även swisha kollekt till nummer 123 305 94 25. Märk betalningen Kollekt.

Kollekter 2020

R= Rikskollekt
S = Stiftskollekt
F = Församlingskollekt

 

 • 11-okt Tacksägelsedagen (R)
  Sveriges kyrkosångsförbund

 • 18-okt 19 sön e Trefaldighet (S)
  Svenska kyrkan i Uppsala pastorat, Familjerådgivningen

 • 25-okt 20 sön e Trefaldighet (S)
  Helgeandssystrarna i Alsike

 • 31-okt Alla Helgons dag (R)
  Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

 • 01-nov Sön e alla Helgons dag (F)
  TIRK Bg 5738-8308

 • 08-nov22 sön e Trefaldighet (R)
  Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

 • 15-nov Sön före Domsöndagen (R)
  Act Svenska kyrkan

 • 22-nov Domsöndagen (F)
  Pastoratets diakonala verksamhet

 • 29-nov 1 sön i Advent (R)
  Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

 • 06-dec 2 sön i Advent (S)
  Mariadöttrarna i Vallby

 • 13-dec 3 sön i Advent (R)
  Svenska kyrkans unga

 • 20-dec 4 sön i Advent (R)
  Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

 • 25-dec Juldagen (F)
  UNICEF Bg 902-0017

 • 26-dec Annandag jul (R)
  Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

 • 27-dec Sön e Jul (F)
  Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen

 • 31 dec Nyårsafton (F)
  Rädda barnen