Karlholms kyrka

Karlholms kyrka färdigbyggdes år 1737. År 1894-1896 genomgick kapellet en kraftig omdaning. År 1981 överlämnades kyrkan av Karlholms Bruks AB till Västlands församling.

Karlholms kyrka färdigbyggdes år 1737. År 1894-1896 genomgick kapellet en kraftig omdaning. År 1981 överlämnades kyrkan av Karlholms Bruks AB till Västlands församling

Mer information kommer snart.