Gudstjänst på äldreboende

Varje månad firar Svenska kyrkan Tierps pastorat gudstjänst på äldreboendena Wesslandia i Karlholm och Åskarbygården och Villa Siggbo i Tierp. Det är ett fint tillfälle för boendets kunder med anhöriga och personal att spendera en stund tillsammans i gemenskap och bön. 

Som spår av pandemin är dessa gudstjänster för tillfället endast öppna för boendets kunder och personal. 

Torsdag 8 juni kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia i Karlholm
Veniat: Alice Bengtsson. Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Torsdag 15 juni kl 14.00
Gudstjänst, Villa Siggbo i Tierp
Veniat: Karl-Erik Berglin. Musiker: Britta Furenborn.

Torsdag 22 juni kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården i Tierp
Veniat: Alice Bengtsson. Kyrkomusiker: Daniel Watkins.