Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ofta kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. Diakonin är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. Därför ber vi som kristna: ”låt Ditt rike komma”.

Utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle

Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Den ska vara ett svar på Guds uppmaning om att visa varandra omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. 

Diakoni innebär stöd i kris och ensamhet

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda. Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

Vill du ge en gåva för att stödja Tierps pastorats diakonala arbete? Du kan swisha ditt bidrag till nummer 123 305 94 25 (märk gåvan ”Diakoni”). Tack!

Julhälsning till äldreboendena

Hälsning med önskan om välsignad advents och jultid till äldreboendena och några andra samlingsplatser i pastoratet i form av pyntad julen har förmedlats ut. All välsignelse till er alla önskar diakon Carina Vindeland!

Någon att tala med, Svenska kyrkan Tierp

Någon att prata med?

Präst och diakon finns för samtal om det som är viktigt i Ditt liv. Kontakta oss, så bestämmer vi en tid. Samtalet sker oftast i någon av våra samtalsrum.

Önskar du någon att prata med?

Känner du dig ensam och kanske lite orolig i dessa tider med Corona är du varmt välkommen att dagtid måndag–fredag ringa diakon Carina Vindeland för en pratstund.

Skepparen Bengt-Olov Jansson från Ledskär

Båttur för Wesslandias kunder

En solig måndag i augusti samlades människorna från äldreboendet Wesslandia för att ta en bryggbåtstur i Karlholmsfjärden - ett uppskattat arrangemang i pastoratets regi sedan 2015 och dessförinnan i Västlands församlings regi.

En påskhälsning till pastoratets äldreboenden

Pastoratet önskade alla kunder och personal på äldreboendena Glad Påsk och överlämnade tårtor under påskveckan.

Hur har ditt år med pandemin varit?

Hur har dina dagar varit under året som har gått? Har du hittat något nytt glädjeämne eller intresse? Har något förvånat dig positivt eller negativt? Se alla citat i kollageform här!