Foto: Kristin Schyllner

Askgravlund

I Sverige används i huvudsak tre gravskick; kistgrav, urngrav och minneslund. På senare tid har ytterligare ett alternativ vuxit fram, nämligen askgravlund.

Askgravlund

Askgravlunden är i vissa delar som en minneslund eftersom platsen inte innebär någon skötsel, men till skillnad från minneslunden kommer platsen där den avlidne begravs märkas upp med namn och årtal. Till skillnad från en urngrav eller kistgrav gäller inte gravrätt. Detta innebär bland annat att man inte äger ytan vid graven, vilket medför att man inte behöver stå för skötsel eller köpa den tjänsten, detta står pastoratet för. Avsaknaden av gravrätt medför även andra inskränkningar i vad man får/kan göra, till exempel medbestämmande kring placering och utformning av gravplats.

Själva graven är placerad på en kulle som i sin form efterliknar rullstensåsen utanför Tierp, en bäck av lavendel symboliserar Siggbobäcken som rinner bara ett stenkast från platsen och har sitt utlopp i Tämnarån, även den ett typiskt kännetecken för bygden. På kullen ligger stenar från Arvidsbo grustag och på dessa stenar monteras en järnplatta från Tierps Järnbruk samt en plakett där namn och födelseår respektive dödsår framgår. Det finns även plats för ytterligare några ord.

Platsen mellan första gravrad och grusgång delas av samtliga gravar och är den enda plats där blommor och ljus får placeras.

Hur gravsätts askan efter den avlidne?

När det är dags för gravsättning grävs en grav under utvald sten. Askan efter den avlidne ligger i en linnepåse, och påsen sänks ner i graven. Därefter fyller man på med jord, stenen läggs tillbaka och plaketten monteras. Namnplaketten sitter sedan kvar i 25 år för att därefter placeras i anslutning till askgravlunden. När detta är gjort är platsen åter tillgänglig för ytterligare maximalt en gravsättning.

Vad kostar det?

Den avlidnes anhöriga/dödsbo står för kostnaden för linnepåse och plakett (2019 är kostnaden 2.000 kr). Alla andra kostnader täcks av begravningsavgiften.

Får man välja vilken sten?

De anhöriga väljer bland de lediga stenarna under vilken sten den avlidne ska gravsättas. En och endast en (1) gravsätts under stenen. Detta gör att till exempel makar inte kan gravsättas under samma sten. Om man önskar gravsättas bredvid varandra ska man istället välja en urngrav.

Får man vara med vid gravsättning?

I motsats till gravsättning i minneslund får de anhöriga gärna närvara vid gravsättning i askgravlund. Själva stunden kan utformas tillsammans med präst, diakon eller kyrkvaktmästaren.

Kan man ångra sig?

När väl gravsättning har skett gäller griftefriden. Man kan alltså inte flytta gravsatt aska.

Kan man sätta blommor och ljus?

Askgravlunden är inte en privat gravplats utan delas av alla som gravsätts där. Precis som vid minneslund sätts blommor och ljus på anvisad plats. För askgravlunden är anvisad plats en rad med grus närmast grusgången samt i de ljusträd som finns. För att hålla gravområdet i ett ordnat skick får endast gravljus och snittblommor i kyrkogårdens vaser placeras där.

Pastoratet tar bort vissna blommor och utbrunna ljus. Den som vill ha egna ljuslyktor, krukväxter, stenar med ord, kramdjur, änglar eller andra utsmyckningar ska inte välja askgravlunden för sin anhöriga utan istället välja en privat kist- eller urngrav. Tänk därför nog igenom hur de anhöriga vill använda graven.