Alla gudstjänster i juli och augusti

Här har vi samlat juli och augusti månads utbud av mässor och gudstjänster i Västlands, Hållnäs-Österlövsta och Tolfta församling.

Gudstjänster i juli 2021

OBS! Gudstjänsten i Karlholms kyrka den 22/8 är inte ekumenisk - istället blir det en sommargudstjänst med tema ”vulkan”.

Gudstjänster i augusti 2021