Alla gudstjänster i juli och augusti

Här har vi samlat juli och augusti månads utbud av mässor och gudstjänster i Västlands, Hållnäs-Österlövsta och Tolfta församling.

OBS! Korrigering i månadsprogrammet:

Den 21/0 firar vi lekmannaledd gudstjänst i Lövstabruks kyrka med veniat Karl-Erik Berglin.

Den 28/8 kl 16.00 firar vi sinnesromässa med nattvard i Nathanaelskyrkan.