Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söderfors kyrka

Söderfors kyrka- en av de första kyrkorna i nyklassicistisk stil.

Kyrkan uppfördes 1789-1792 efter ritningar av Erik Palmstedt som ersättning för äldre korskyrka nedbrunnen 1789.  Söderfors kyrka är ett fint exempel på det sena 1700-talets nyklassicistiska kyrkobyggnadskonst och är praktmässigt placerad med huvudingången i direkt förlängning av Storgatan. Läs mer