Provtryckning av gravstenar

Säkerhetskontroller på våra kyrkogårdar

Med anledning av inträffade insidenter på kyrkogårdar i Sverige har Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO) gett ut riktlinjer för obligatorisk besiktning och provtryckning av gravstenar på landets alla kyrkogårdar. Detta för att höja säkerheten för både kyrkogårdsbesökare och kyrkogårdspersonal. Tierp-Söderfors församling genomför kontinuerligt denna besiktning av samtliga  gravstenar vid Tierps kyrka såväl som på de båda kyrkogårdarna i Söderfors.

En gravsten skall stå stadigt upprätt och vara väl förankrad för att klara en normal beröring utan att falla och riskera att skada någon. De gravstenar som eventuellt skulle visa sig behöva åtgärdas kommer omgående att läggas ner och lutas mot en kantsten eller träblock. Därefter kommer gravrättsinnehavaren att meddelas per brev om nödvändig åtgärd.

Församlingen ber om er förståelse för ovannämnda obligatoriska säkerhetsarbete. Vi försäkrar att inspektionen skall utföras med största försiktighet och utan skada eller olägenhet för er som gravrättsinnehavare.

Den som har frågor eller funderingar kring detta är välkommen att kontakta undertecknad per telefon (helst kvällstid) eller epost.    
Av församlingen anlitad entreprenör
BosseT Konsult
Ullfors Bruk 114
815 91 Tierp
Tel:      072-289 47 96
Epost: b@temneus.se