Meny

Kalkmålningarna i Tierps kyrka

Kalkmålningarna i Tierps kyrka tillkom ca 1470. De kalkades över 1770 och togs fram igen 1915. Namnet på mästaren är inte känt men han kallades Tierpsmästaren och fick många lärjungar. De har fått ge namn åt en av senmedeltidens mest omfattande målarskolor, den så kallade Tierpsskolan.
En typisk detalj för Tierpsskolan är kedjemotivet och liljestänglarna som utgår från det. En annan detalj är fågelmotivet med omgivande rankverk. Dessa fåglar är målade med schablon, alla är exakt lika stora.
Källa: Anders Mossbergs anteckningar om Tierps kyrka.

Nedanför här så finns det en informations folder om målningarna att ladda ner.