Internationella gruppen

I vår församling finns Internationella gruppen med fokus på att vidga perspektiven. Där omsorgen får gälla människor i andra länder som lever i fattigdom och utsatthet.

Vi planerar och genomför arrangemang i samband med Svenska kyrkans insamlingskampanjer; julinsamlingen och fasteinsamlingen. Vi ordnar familjedagar, fester, brödförsäljning, lotterier och annat.

Fairtrade (rättvis handel) är en annan sak vi jobbar aktivt med att informera och sprida kunskap om. Att våra val i vardagen kan bidra till en rättvisare värld.

Vill du vara med oss?

Magnus Vallin

Magnus Vallin

Komminister

Mer om Fairtrade:
I oktober 2014, blev Tierp-Söderfors församling ”Kyrka för Fairtrade”. Mottagare av diplomet som delas ut av Sveriges kristna råd, var församlingens internationella grupp, som under flera år arbetat med att lyfta fram frågorna kring rättvis handel som en praktisk konsekvens av det kristna kärleksbudskapet.

Vad innebär Fairtrade? 
·        att den som producerat varan har fått en bra lön för det så att det går att försörja sig på sitt jobb
·        att barnarbete och diskriminering inte får förekomma
·        att man tar hänsyn till miljön

I vår församling använder vi oss av Fairtrademärkt kaffe, te, socker, bananer, choklad och andra produkter i all verksamhet och informerar i skolan, i våra barngrupper, på församlingsaftnar och i andra sammanhang. Vi har också ett litet utbud av varor till försäljning. På så sätt kan kunskap och engagemang sprida sig som ringar på vattnet!