Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Barndop eller vuxendop? Här finns all information som rör dopet. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

I Svenska kyrkan döps de flesta som små barn. Men vi är också det samfund som döper flest vuxna. När man döps blir man medlem i Svenska kyrkan och upptagen i den världsvida kyrkan.

Dopet är en engångshändelse och gäller hela livet. I dopgudstjänsten finns många ritualer som förenar oss med kyrkor runt om i hela världen - både historiskt och idag. Centrum i dopets budskap är att Gud älskar och vill ha gemenskap med oss människor.

Man kan bli döpt i någon av församlingens vackra kyrkor, men man kan också bli döpt i hemmet eller någon annanstans. Det vanligaste är dock att man döps i församlingens huvudgudstjänst på söndagen eller i en enskild dopgudstjänst i någon av kyrkorna. Det behöver inte vara många som närvarar vid dopet, det räcker med dopkandidat och präst.

Det kostar ingenting att bli döpt och församlingen lånar ut församlingshemmen gratis i samband med dop! Vill du boka in ett dop, hör av dig till:

Pastorsexpeditionen i Kyrkbyn tel 0293- 501 91

Magnus Vallin, komminister - tel: 072-521 98 14
E-post: magnus.vallin@svenskakyrkan.se

Ann-Sofi Davidsson, vik. kyrkoherde - tel: 070-342 90 16
ann-sofie.davidsson@svenskakyrkan.se