Meny

Dop

Barndop eller vuxendop? Här finns all information som rör dopet. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

I Svenska kyrkan döps de flesta som små barn. Men vi är också det samfund som döper flest vuxna. När man döps blir man medlem i Svenska kyrkan och upptagen i den världsvida kyrkan.

Dopet är en engångshändelse och gäller hela livet. I dopgudstjänsten finns många ritualer som förenar oss med kyrkor runt om i hela världen - både historiskt och idag. Centrum i dopets budskap är att Gud älskar och vill ha gemenskap med oss människor.

Man kan bli döpt i någon av församlingens vackra kyrkor, men man kan också bli döpt i hemmet eller någon annanstans. Det vanligaste är dock att man döps i församlingens huvudgudstjänst på söndagen eller i en enskild dopgudstjänst i någon av kyrkorna. Det behöver inte vara många som närvarar vid dopet, det räcker med dopkandidat och präst.

Det kostar ingenting att bli döpt och församlingen lånar ut församlingshemmen gratis i samband med dop!

Vill du boka in ett dop?

Anders Berglund

Anders Berglund

Tierp-Söderfors församling

Kyrkoherde

Monica Jansson

Monica Jansson

Tierp-Söderfors församling

Administration - Kyrkoskrivare

Magnus Vallin

Magnus Vallin

Tierp-Söderfors församling

Komminister