Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal & stöd

Diakonin har sin grund i bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det handlar om att möta människor med omsorg, med mänsklighet och värme i livets olika situationer.

I Tierp-Söderfors församling försöker vi därför skapa miljöer där människor får växa och stärkas. Vi gör det bland annat genom olika gruppverksamheter, enskilda samtal, besöks- och uppsökande verksamhet.

Om du önskar ett enskilt samtal, kan du höra av dig till någon av församlingens präster. En präst har absolut tystnadsplikt och det innebär att han eller hon inte får föra vidare något av det som sagts i ett enskilt samtal.

Församlingens präst:

Magus Vallin, komminister
tel. 072-5219814
mail: magnus.vallin@svenskakyrkan.se

Ann-Sofi Davidsson, vik. kyrkoherde
Tel: 070-342 90 16
mail: ann-sofie.davidsson@svenskakyrkan.se