Foto: Ulrica Södrén

Samtal & stöd

Diakonin har sin grund i bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det handlar om att möta människor med omsorg, med mänsklighet och värme i livets olika situationer.

I Tierp-Söderfors församling försöker vi därför skapa miljöer där människor får växa och stärkas. Vi gör det bland annat genom olika gruppverksamheter, enskilda samtal, besöks- och uppsökande verksamhet.

Om du önskar ett enskilt samtal, kan du höra av dig till någon av församlingens präster. En präst har absolut tystnadsplikt och det innebär att han eller hon inte får föra vidare något av det som sagts i ett enskilt samtal.