Information om Valstads församlingsgård och Valstads prästgård

Svenska kyrkan Tidaholm har nu undertecknat avtal om att överlåta församlingsgården i Valstad till Förskolan Folkabo Ekonomiska förening. Samtidigt har avtal tecknats med föreningen Valstads Café om återköp av prästgården i Valstad, inklusive prästgårdsparken.

Att överlåta församlingshem till en förening i bygden är ingenting nytt för Svenska kyrkan Tidaholm. Så har gjorts med flera församlingshem som idag ägs av bygdegårdsföreningar och andra föreningar, till exempel i Vättak, Hångsdala och Östra Gerum och senast Daretorp som överläts till föreningen De ungas hus.

Svenska kyrkan Tidaholm arbetar kontinuerligt med att se över fastighetsbeståndet för att det ska vara anpassat till både dagens verksamhet och det vi ser inför framtiden. Överlåtelsen av Valstads församlingsgård är ett led i detta. I det som är avtalat har Förskoleföreningen även rätt att nyttja kyrkparken.

Valstad prästgård med gröna träd i bakgrunden och en grusgång i förgrunden som leder fram till prästgården.
Valstad prästgård i vårskrud Foto: Tone Westerlund

Samtidigt förvärvas Valstads prästgård som ligger i en fantastisk fin miljö i nära anslutning till Valstads kyrka. Här ser Svenska kyrkan Tidaholm möjligheter för framtiden där verksamheten gynnas av närheten till kyrkan. Det blir enklare att samlas till kyrkkaffe och kyrklunch då man slipper flytta bilen mellan fastigheterna. Det blir också lättare för barnverksamheten, då gruppträffarna med enkelhet kan avslutas med andakt i kyrkan. Detta gör att barnen kan bli mer hemmastadda i kyrkorummet. Vi tror också att den fina miljön med kyrka och prästgård kan gynna samlingar såsom dopkaffen, bröllopsfester och minnesstunder. Prästgårdens yta är även mer i överrensstämmelse med hur verksamheten formas i framtiden än församlingsgårdens yta.

Självklart är också vår önskan att prästgården blir en naturlig mötesplats och ett öppet hus för bygden samt att en kulturhistoriskt värdefull miljö bevaras och fortsättningsvis blir tillgänglig.

 

Örjan Persson, ordförande, Tidaholms kyrkoråd