Person i ytterkläder har knäppta händer i bön, i bakgrunden syns utemiljö.
Foto: Alex Giacomini/IKON

Nationell bönedag 22 november 2020

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndag 22 november är det nationell bönedag med anledning av rådande situation med coronapandemin i Sverige och resten av världen.

Vi ber:

Gud, Du som är livets Herre,
vi ber för alla som på olika sätt är drabbade av Corona.
Var med var och en med Din heliga och helande Ande.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig.

Gud, vi ber speciellt för alla som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
Var dem nära med liv av Ditt liv.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig.

Gud, vi ber för alla läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor och all annan personal inom sjukvården.
Ge dem kraft Herre, ge dem kärlek Herre,
ge dem hopp och glädje mitt i och trots allt.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig.

Gud, vi ber väldigt konkret om Din hjälp mot Covid-19.
Kom med Din heliga Ande och låt vår värld förnyas av Din läkande kraft.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig.

Gud, vi ber för alla som har att fatta beslut i vår värld.
Vi ber för presidenter, för parlament och riksdagar,
för regeringar och ministrar,
för beslutsfattare på regionala nivåer och lokala nivåer.
Led dem Herre var och en på Dina vägar
och låt deras beslut vara i enlighet med Din vilja.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig.

Gud, vi ber för Din Kyrka i hela världen.
Hjälp oss alla att vara bärare av hopp och ljus och i allt det vi är
och allt det vi gör visa på Din kärlek som är störst av allt.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig.

Om alla detta ber vi i Jesu Kristi vår Frälsares namn.

Amen.

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.