En grupp med barn som går längst vägen tillsammans med två vuxna. Barnen har olika färger på sina jackor och solen skiner. I bakgrunden syns ett stort gult hus som barnen och de vuxna rör sig mot.

Om ditt barn är med i en barn- och ungdomsgrupp

Hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter för dig och ditt barn som är med i verksamhet för barn och ungdomar.

Svenska kyrkan Tidahollm behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter när barnet går i vår barngrupp.

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av Svenska kyrkan Tidaholms berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om Svenska kyrkan Tidaholm vill informera dig om något annat som är relevant för ditt barns deltagande i verksamheten. En sådan typ av utskick gör vi vid varje terminsstart för att informera de som tidigare varit med i en grupp om att den snart startar igång igen.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Uppgifter om barnet

Svenska kyrkan Tidaholm behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Svenska kyrkan Tidaholm behöver veta vilka barn som går i de barngrupper som bedrivs här. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till en grupp.
  • Om ditt barn deltar i en kör behöver Svenska kyrkan Tidaholm skicka vissa av ditt barns personuppgifter till Sensus studieförbund för att ska kunna få bidrag för barnets deltagande i kören (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till en av Svenska kyrkan Tidaholms barnkörer.
  • Svenska kyrkan Tidaholm kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn. Behandlingen utförs med stöd av det berättigade intresse att säkerställa att barnet inte serveras något som hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som Svenska kyrkan Tidaholm behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Svenska kyrkan Tidaholm utan ett samtycke från vårdnadshavare.
  • Svenska kyrkan Tidaholm tar ofta foton och filmer i verksamheten och kan därför komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. På hemsidan kan du läsa mer om detta i vår information om hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar bild- och filmmaterial.

För att barnet ska kunna gå med i gruppen måste du ange de personuppgifter Svenska kyrkan Tidaholm ber om, annars går det tyvärr inte erbjuda en plats.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

När du anmäler ditt barn till barngruppen lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Svenska kyrkan Tidaholm. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, födelsedatum, telefonnummer, adress och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. Under ditt barns tid i barngruppen kan Svenska kyrkan Tidaholm även komma att behandla foton och filmer där ditt barn finns med.

Uppgifterna om barnet raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn vill fortsätta i sin grupp. Dina uppgifter kommer att sparas av Svenska kyrkan Tidaholm tills barnet lämnar gruppen.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

En fotograf som täcker ansiktet med kameran.

Om du finns med i bild- och filmmaterial

Hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar personuppgifter i film- och bildmaterial.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.