giraffer himmel
Foto: Pixabay

Samtal

Välkommen till kyrkans samtalsgrupper. Här luftar vi våra funderingar i öppna samtal om tro och liv och samhälle - plus mycket mer.

Vardagen snurrar fram i sin egen takt och det är inte alltid vi hinner stanna upp för att ta tag i de evigt stora frågorna.

Men här i kyrkan får du chansen att fundera och diskutera i förutsättningslösa samtal kring tro och liv, etik och samhälle.