Foto: Pixabay

Körer och Musik

Sjung i kör, njut av en konsert - eller ta upp stämman i allsång. I kyrkan får du många musikaliska tillfällen.