Foto: Eva Kihlström

Kyrkoråd

Kyrkorådet i Svenska kyrkan Teneriffa lägger upp de övergripande riktlinjerna för kyrkans arbete.

Sedan senaste kyrkostämman, i mars 2019, ser kyrkorådet ut så här: 

Sven-Åke Andersson, ordförande
Tommy Isaksson, vice ordförande
Fredrik Juul, kyrkoherde
Britt-Marie Forsberg, sekreterare
Kerstin Löfquist 
Berith Ivarsson
Gunnel Öman Buch

Suppleanter
Leif Söderberg
Pelle Engvall
Ove Aronsson

Revisorer
Bengt Berglund, ordinarie
Mikael Klasson, suppleant
Claes Knutson, suppleant

Sammankallande valberedning:
Bengt Ivarsson

Klicka på respektive namn så länkas du till ett formulär för e-post.