Foto: Pixabay

Hjälpa till

Utan ideella medarbetare tystnar vår kyrka. Insatserna från alla som bidrar med resurser, tid och engagemang är oumbärliga.

Mycket av det som görs i kyrkan baseras på ideellt arbete. Tack vare engagerade människor som sjunger, säljer, möblerar, samtalar, fixar, lagar, syr, stryker, pysslar och bygger får vi en levande kyrka.

Men det finns alltid plats för fler! Vad kan och vill du bidra med?

Kontakta oss om du vill hjälpa till, maila teneriffa@svenskakyrkan.se eller ring +34 616 684 450.

Är du medlem? Det är ett annat bra sätt att stötta kyrkan.