Så började det - husets historia

Från rehabklinik till skandinavisk mötesplats

I slutet av 1950-talet kom ett par rullstolsbundna svenskar till Los Cristianos för första gången. De hade hört att platsen hade ett ovanligt jämnt och varmt klimat och ville se om det kunde lindra deras sjukdomar. 

Det blev upprinnelsen till den utbredda turistnäringen på den här delen av ön.

Klimatet gynnsamt
Svenskarna som kom hit upplevde tydligt att klimatet hade en gynnsam inverkan på leder och muskler. Fler skandinaver med sjukdomar som reumatism, MS och psoriasis reste hit.

Denna första rehabiliteringsverksamhet bedrevs i en hyrd fastighet i byn. Snart behövdes mer ändamålsenliga lokaler och 1963 stod Casa Sueca färdigt i utkanten av en odling intill Los Cristianos. 

Anläggningen hette Vintersol men kallades allmänt Casa Sueca. Här fick gästerna helinackordering, sjukgymnastik och arbetsterapi. Sköterskor, assistenter och annan personal anställdes, många från byn.

Större Vintersol
Samtidigt fanns planer i Sverige på ett betydligt större rehabiliteringscenter och nuvarande Vintersol, vid Playa de las Vistas, började byggas. Anläggningen fick ta över namnet Vintersol och öppnades hösten 1965.

Svenska församlingen
Till Casa Sueca kom Svenska kyrkan 1972 för gudstjänster och andra aktiviteter sedan en församling bildats på södra Teneriffa två år tidigare. 

När huset efterhand skulle säljas köptes det av Svenska kyrkan och byggdes om. Bland annat gjordes innergården om till kyrksal. Därefter invigdes kyrkan 1990.

Svenska kyrkans aktiviteter idag
I dag är Svenska kyrkan och Casa Sueca en självklar träffpunkt för skandinaver på södra Teneriffa. Även finska kyrkan har gudstjänster och aktiviteter i huset.