Foto: Eva Thelander

Bilder från kyrkan

Kyrksalen interiör
Kyrksalen sedd från ingången. Foto: Eva Thelander
Soffhörna i anslutning till kyrksalen. Foto: Eva Thelander
Caféet med 60 sittplatser. Foto: Eva Thelander
Biblioteket med böcker till utlåning för medlemmar. Foto: Eva Thelander
Kyrkporten som vetter mot strandpromenaden.
Vackra fönster på fasaden mot strandpromenaden.
Kyrkbacken utanför porten.
Kakelmålning i entrén. Foto: Eva Thelander