Voijtjajaure kapell

Välkommen till Voijtjajaure kapell som ligger vackert belägen i Björkvattsdalen invid sjön Voijtjajaure.

Voijtjajaure kapell ligger i Björkvattsdalgången vid sjön Voijtjajaure ca 3,5 mil från Tärnaby.

Kapellet uppfördes, till stor del genom frivilligt arbete, och invigdes av biskop O. Bergqvist den 13 augusti 1933.

Under sommaren 2010 ommålades Voijtjajaure kapell och man återgick till den gamla färgsättning som fanns vid kapellets invigning.

Kyrkan rymmer ca 225 personer. Ordinarie gudstjänster hålles fyra gånger per år utöver ett varierande antal dop, vigslar och begravningar. Kyrkogården ligger i anslutning till kyrkan.

I Voijtjagården som ligger nära kyrkan och som ägs av Voijtjajaure bygdeföreningen anordnas kyrkkaffe, minnesstunder, dopkaffe osv.

Boka lokalen genom Voijtjajaure Bygdeföreningen, Lena Östergren
Tel. 070-2069126