Foto: Jon Sjödin

Vila kapell och Hemavankyrkan

Kyrkan och kapellet ägs av stiftelser, men används i församlingens verksamhet, särskilt under turistsäsongen.

Vila kapell
I Vila kapell hålls 4-5 gudstjänster/år.
Förfrågningar om att få använda Vila kapell för vigsel, dop eller annan gudstjänstverksamhet görs till pastorsexpeditionen i Tärnaby.

Förfrågningar om att få använda Hemavankyrkan eller Vila kapell för vigsel, dop eller annan gudstjänstverksamhet görs till pastorsexpeditionen i Tärnaby.

 

Hemavankyrkan Foto: Jon Sjödin

Hemavankyrkan
I Hemavankyrkan bedrivs under turistsäsong, d.v.s under
vecka 8-16 (vintersäsong) och vecka 27-34 (sommarsäsong),
olika former av Gudstjänstverksamhet

Gudstjänster firas kl 19:00 tre kvällar i veckan (söndag/onsdag/fredag)
och leds av präster från olika delar i landet.

Vill du vara veckopräst i Hemavankyrkan? Ta kontakt med larssonharriet@outlook.com  070-693 72 66 ansvarig för verksamheten.

Hemavankyrkan brukas också för dop och vigselgudstjänster.
Övriga tider under året är det gudstjänst med präst från Tärna församling.
Under turistsäsongen är kyrkan öppen dagligen för besök.

Hemavankyrkan Facebook