Tärna Kyrka med Ryfjället i bakgrunden
Foto: Håkan Adolfsson

Tärna kyrka

Välkommen till Tärna kyrka som ligger vackert belägen i västerbottensfjällen vid sjön Gautan.

Den nuvarande Tärna kyrka invigdes av biskop Olof Bergqvist 19 juli 1908.
1953 får kyrkan sitt nuvarande utseende efter en grundlig restaurering.
Bl a flyttades korväggen fram, och det gamla koret blev sakristia.

Där finns nu den gamla altaruppsättningen. Den är mycket vackert gjord i trä och täljsten av ortens egna hantverkare. Målningen, som föreställer hur Jesus välsignar barnen, är utförd av Thyra Schancke.

Foto: Luleå stift

Även dopfunten i Tärna kyrka är tillverkad i täljsten av ortens hantverkare.

Tärna kyrkas dopfunt
Foto: Luleå stift