Två svartklädda personer sitter och samtalar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd och samtal

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Alla kan vi nångång i livet behöva någon som lyssnar och ger stöd och råd. Du kan få hjälp med allt från sorg till våld eller andra problem i relationer. Möjligheten finns också att söka ekonomiskt stöd. 

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte.

Kontakta  församlingen för att boka ett möte.
Tfn. 0954-10001. E-post tarna.forsamling@svenskakyrkan.se