Gudstjänst

Gudstjänsten bildar kärnan i Tärna församlings liv och verksamhet.

Vid sidan om olika gudstjänster och andakter under veckan har söndagens gudstjänst sin särskilda betydelse eftersom den påminner oss om att det var på en söndag som Jesus uppstod från det döda! Vår önskan är att det vi gör under hela veckan ska sträva mot söndagen.

Människor kommer till gudstjänsten med olika förväntningar. Några söker uppbyggelse genom det förkunnade ordet eller gemenskap med Jesus i nattvardsfirandet, andra söker mötet med andra människor, ytterligare andra behöver stillhet, andakt, tröst, bön eller förlåtelse.

Genom gudstjänsten får vi nåden att möta Gud på ett särskilt sätt. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Den skänker församlingen ny kraft och nytt hopp mitt i vardagen.

Välkomna att fira gudstjänst med oss!

Läs om söndagen som kommer

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter.