Gamla kyrknäsets kapell

Ca 5 km från Tärna kyrka, i granskogen vid Gäutajaures strand hittar man vårt fina kapell, Gamla kyrknäset.

1762 restes en enkel timmerkyrka vid Gäutajaures strand. Efter växlande öden - bl a som loge - har den återbördas till sin ursprungliga plats på det s k Gamla Kyrknäset, 5 km öster om nuvarande kyrka. Återinvigningen skedde 1971. Natten till den 1 oktober 1986 brann kyrkan ner. Den återuppfördes och återinvigdes sedan den 8 juli 1991.

Från denna kyrka kommer Tärna församlings äldsta klenod, den gamla kyrkklockan från 1702, som sedan 1984 återbördades till kapellet på Gamla Kyrknäset. Den är en av de få kyrkklockor, som göts under den stora ofredens år.
Den har inskriptionen:
Lycksella kiörkio klåcka giort uti kånung Carl den 12 tes segersamma regering tid A 1702. Gutin i Stockholm af Ionas Wulfbein. Deo Gloria in Excelsis. Den skänktes av Lycksele församling i mitten av 1780-talet.