Foto: Alexas_Fotos - pixabay

Vaktmästare

Här hittar du uppgifter för kontakt

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Telefon: 0525-640 50
Telefontid är måndag och onsdag kl 09.00 - 12.00
E-post: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

Administration

Här hittar du uppgifter för kontakt

Präster & diakoner

Här hittar du uppgifter för kontakt

Församlingsassistenter och -pedagoger

Här hittar du uppgifter för kontakt