Foto: Ikon, Malin Wrigstad

Ungdomar

ungdomsgrupper & konfirmander

Tre personer i vita kåpor sitter på knä framme vid altaret. Ett brinnande ljus i förgrunden.

Konfirmation

Här kan du läsa om undervisningen vi bedriver i pastoratet

Ungdomsgruppen Ankaret

Varannan fredag i Hamburgsund

Närbild på en blommande pingstlilja.

Aktiviteter i Tanums pastorat

Både våra regelbundna aktiviteter som oregelbundna.

Personal & kontakt

Här hittar du uppgifter för kontakt med all vår personal i pastoratet.

Barnverksamhet

Barngrupperna i våra församlingshem