Foto: Ikon, Malin Wrigstad

Ungdomar

ungdomsgrupper & konfirmander

Konfirmation

Här kan du läsa om undervisningen vi bedriver i pastoratet

Ungdomsgruppen Ankaret

Varannan fredag i Hamburgsund

Aktiviteter i Tanums pastorat

Både våra regelbundna aktiviteter som oregelbundna. Soppluncher, samtalsgrupper, handarbeten med mera.

Personal & kontakt

Här hittar du uppgifter för kontakt med all vår personal i pastoratet.

Barn

Våra barngrupper