Foto: Natali Andreasson

Tanum kyrka

Tanums kyrka invigdes 1830 och ersatte den kyrka som revs 1825. 1980 fick kyrkan en genomgående restaurering och återfick då sin typiskt nyklassicistiska stil. Dopfunten i granit är från 1907. Altare och predikstol är från 1854. På södra långväggen i koret hänger ett medeltida krucifix. Kyrkans första orgel, en Söderlingorgel, invigdes 1860. Den nuvarande orgeln är byggd av Marcussen&Son 1980. Fem av dess tjugonio stämmor kommer från den gamla Söderlingorgeln. Kyrkklockorna göts om när den nya kyrkan uppfördes. Klockgjutaren Friis i Jönköping svarade för det.

En 360 graders bild av kyrkans interiör finns här.