Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

PROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE 2020