Foto: Natali Andreasson

Nya Svenneby Kyrka

Kyrkan är byggd på en liten bergknalle och ligger någon kilometer norr om Svenneby gamla kyrka. Eftersom den nya kyrkobyggnaden blev större och tyngre behövdes en ny kyrkplats med bättre grundförhållanden.

Kyrkan uppfördes 1912 - 1915 i nygotisk stil efter ritningar av John August Uddgren och Adrian C. Peterson. Granitstenen som kyrkan uppfördes av bröts på platsen bara några hundra meter bort. Kyrkobyggnaden består av långhus med ett smalare, tresidigt avslutat kor i öster. I korets östparti är sakristian inrymd och avskiljd med ett skrank. Vid västra sidan finns ett kyrktorn vars bottenplan fungerar som vapenhus. Kyrkorummets innertak täcks av ett flackt tunnvalv av trä.

Du hittar en 360 graders bild av kyrkans interiör här