Naverstad kyrka

Naverstads kyrka är troligen från 1100-talets mitt och därmed en av Bohusläns äldsta kyrkor som fortfarande är i bruk. Kyrkan fick ett torn på västra gaveln 1669 som rasade på grund av ett lokalt jordskred efter en storm 1729. Tornet återuppfördes men rasade igen 1746 i samband med ett åsknedslag. Då restes istället en fristående klockstapel i närheten av kyrkan. Naverstads kyrka är interiört täckt av ett tunnvälvt innertak från 1730-talet som länge var beklätt med en helvit plafond. Vid en restaurering 1927-1928 tog det gamla innertaket fram med sina vackra målningar. Här finns också en av Bohusläns vackraste träskulpturer, en madonnafigur från sent 1200-tal.

Du hittar en 360 graders bild av kyrkans interiör här.