Musik vid förrättning i kyrkan

Vi är angelägna om att det endast spelas laglig musik i kyrkan. Detta underlag är skrivet utifrån de riktlinjer som givits oss.

Levande musik

Vi hoppas att du tar tillvara på möjligheten att ha levande musik! Vid förrättning i kyrkan har du tillgång till musiker och kyrkans instrument. Funderar du på hur du ska välja musik, så ta gärna hjälp av musikern som är i tjänst. Pastorsexpeditionen kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

DigitaL musik

Om det finns speciella önskemål om att spela upp musik digitalt, så fungerar följande alternativ:

·         Musiken finns på CD-skiva (inte bränd, endast original)

·         Musiken är lagligt köpt och nedladdad, från exempelvis iTunes, och du har den på din telefon eller dylikt.

Spotify får inte spelas från privata konton i offentlig miljö!

I god tid innan förrättningen börjar behöver musiken finnas tillgänglig så att vaktmästaren kan provspela den.

Om musiken ska spelas upp från en telefon/iPad eller dylikt, måste enheten vara i flygplansläge och eventuellt lås och skärmsläckare bortkopplat samt ljudet vara på.

Har du några frågor? Välkommen att höra av er till pastorsexpeditionen!

PASTORSEXPEDITIONEN

Epost: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0525-640 00. Mån, ons, fre kl. 9-12 

Besöksadress Kvillevägen 4, 457 32 Tanumshede

 

Dop

Bokning & praktisk information

Vigsel

Praktisk information och bokning

Begravning

Praktisk information