Mo kyrka

Kyrkan uppfördes 1664 av grantimmer med trätorn inom Fresslands ägor. Tidigare låg en kyrka på Ramtvetsmon öster om Bullaresjön som då togs ur bruk. Mo kyrka reparerades grundligt 1893 då flera av de gamla inventarierna obetänksamt kastades. Något finns dock kvar som till exempel en dopfunt av täljsten och två träskulpturer. Den ena av dessa skulpturer föreställer den stridande ärkeängeln Mikael som trampar på draken. Den andra föreställer madonnan med barnet. Predikstolen, som fortfarande står i kyrkan, och den dåvarande altartavlan skänktes 1731 av överstelöjtnanten Johan Baptista Pinello från Svarteborgs socken. Den nuvarande altartavlan, målad av Joël Mila 1968, föreställer bespisningsundret med Jesus som delar ut de fem kornbröden. Ännu en omfattande restaurering företogs 1956 då tornspiran fick sin nuvarande utformning och stockväggarna i kyrkans interiör blottlades.

Du hittar en 360 graders bild av kyrkans interiör här.