Själavård & diakoni

Information kring själavårdsamtal, leva-vidare grupper och vår diakonala verksamhet.

Diakoni är kyrkans socialarbete och omsorg om människor oberoende av ålder, tro eller livssituation. Själavård är ett enskilt stödjande samtal med präst eller diakon.

Någon att tala med 

Ibland kan man vilja ha någon utomstående att tala med om små och stora
saker i livet. Det kan handla om relationer, ensamhet, sorg eller vardagens
bekymmer. Alla människor kan någon gång i livet hamna i en situation
där man behöver ha en medvandrare en stund.
Tveka inte att ringa om du känner behov av samtal, själavård eller förbön.
Vi har tystnadsplikt och möten med oss är kostnadsfria.

Leva vidare - grupp

För den som mist en nära anhörig, kan någon eller några gånger per
år ordnas en samtalsgrupp, där man får träffa andra i liknande
situation och tala om sorgen. Om du är intresserad av en sådan grupp får
du gärna höra av dig.
Vår uppgift är att ha tid och finnas till hands. Inga frågor eller tankar
är för små eller för obetydliga. Svenska kyrkans diakoni är en utsträckt
hand till den som just nu behöver den

 

Diakonal verksamhet

Här ser du bland annat våra grupper och luncher

Personal & kontakt

Här hittar du uppgifter för kontakt med all vår personal i pastoratet.

Våra verksamheter

Verksamheter från hela Tanums pastorat.

Närbild på en blommande pingstlilja.

Aktiviteter i Tanums pastorat

Både våra regelbundna aktiviteter som oregelbundna.