Foto: Natali Andreasson

Kville Kyrka

Troligen byggdes Kvilles första sockenkyrka någon gång på 1000- eller 1100-talet, exakt när är svårt att fastställa, men den byggdes ungefär samtidigt som Svarteborgs kyrka.

År 1853 blev Johan Henric Holmqwist kyrkoherde i Kville socken. På Holmqwists inrådan byggdes en ny kyrka. Kyrkan blev ett enormt bygge med 1 800 platser, en av Sveriges största landsbygdskyrkor. Den nya kyrkan stod klar i december 1864. Arkitekt var Hans Jakob Strömberg.

Skrönorna berättar mycket om det storartade kyrkbygget under Holmqwists ledning. En skröna berättar om att förväxling av ritningar hade gjorts. Ritningar till en ny domkyrka i Härnösand hade kommit på avvägar och använts i Kville.

Under 2014 restaurerades kyrkorummet och den ursprungliga färgsättningen har nu återställts.

En 360 graders bild av kyrkans interiör finns här

 

Musik i Kville

Här kan du läsa hela programmet för musik i Kville! Önskar du att få hem programmet via post? Mejla namn & adress till tanums.pastorat@svenskakyrkan.se OBS! Konserten 20 april som står med i broschyren ovan är dessvärre inställd.