Hamburgsund kyrka

Kyrkan uppfördes i trä efter ritningar av byggmästare Axel Johansson och invigdes 1915. Ansvariga för bygget var en byggnadsförening som år 1963 överlät kyrkan till Kville församling. Kyrkan består av ett långhus med torn i sydväst och femsidigt kor i nordost. Sakristian ligger nordost om koret och skiljs av med en skärmvägg. Långhuset har ett sadeltak som är belagt med rött lertegel. Koret har lägre valmat tak som är belagt med grönmålad järnplåt. Tornets tak är belagt med kopparplåt.

En omfattande renovering genomfördes 1955 då kyrkan bland annat värmeisolerades.

Orgeln invigdes den 3 september 1977 av domprosten Per-Olof Sjögren. Den tillverkades av Västbo Orgelbyggeri och ersatte ett orgelharmonium.
Dopfunten är åttakantig, av trä och införskaffades 1917. Funten är gråmålad och har förgyllningar.
Predikstolen finns norr om koröppningen med trappa och åttakantig korg.
I tornet hänger en kyrkklocka som är gjuten i Stockholm 1922.

En 360 graders bild av kyrkans interiör finns här