Foto: Natali Andreasson

Grebbestad kyrka

Grebbestad kyrka uppfördes under åren 1890-1892, efter ritningar av Adrian Petersson, och invigdes i juni 1892. Kyrkan är byggd i bohuslänsk granit och är byggd i nygotisk stil. 

Både altaret och altartavlan är från 1892. Dopfunten är tillverkad 1919 i ljusgrå granit. Funten är sjusidig med skulpterat skaft. 

Kyrkan har restaurerats fem gånger, 1926-28, 1953,1964-65, 1986 och 2010.

 Vid den utvändiga restaureringen 1953, lades ett nytt tak av koppar.

 Vid restaureringen 1964-65 togs de bakre bänkraderna bort och under läktaren inrättades ett samlingsrum för samtal, vigselpar, dopfamiljer med mera. Man inrättade också ett kapprum och andra utrymmen.

 Det byggdes ny trappa till läktaren i stället för den som tidigare fanns i vapenhuset. Kyrkan försågs med nytt golv, nytt innertak, innanfönster av antikglas, nya bänkar, nya innerdörrar och ny sakristia. Elektrisk belysning, som hittills hade saknats, installerades.

 De gamla ljuskronorna av järn restaurerades och fick elektrisk belysning. Hela kyrkan målades om i en ny färgskala enligt förslag av domkyrkokonservatorn i Skara, Olle Hellström.

 Votivskeppet, tavlan samt det försilvrade korset och silverskålen på hyllan vid dopfunten skänktes till kyrkan vid restaureringen 1964-65. Vid samma tillfälle skänktes också två av malmstakarna på altaret, altarbrun, altarduk, antependier, och skulpturen under bokbrädet på predikstolen