Foto: Robert Kneschke / ikon

Förtroendevalda

Här hittar du uppgifter för kontakt med ordföranden.

 • Anette Olsson

  Tanums pastorat

  Förtroendevald

  Mer om Anette Olsson

  Ordförande församlingsrådet Tanum

 • Berit Karlsson

  Tanums pastorat

  Förtroendevalda

  Mobil: 0709616409

  Mer om Berit Karlsson

  Församlingsrådets ordförande i Naverstad-Mo

 • Kerstin Fransson

  Tanums pastorat

  Förtroendevalda

  Mer om Kerstin Fransson

  Församlingsrådets ordförande i Lur

Administration

Här hittar du uppgifter för kontakt

Präster & diakoner

Här hittar du uppgifter för kontakt

Protokoll

Från kyrkofullmäktige och kyrkoråd