Foto: Natali Andreasson

Fjällbacka Kyrka

Kyrkan som är den första på platsen uppfördes 1892 i nygotisk stil. Från början ville församlingen bygga kyrkan av trä men eftersom trakten var fattig på skog skulle en kyrka av trä inte bli så mycket billigare än en kyrka av sten. 

Materialet blev istället röd bohusgranit som bröts på platsen. Arkitekt var Adrian C. Peterson. Kyrkan består av ett långhus, ett femsidigt smalare kor i öster och ett kyrktorn i väster. Sakristian är inrymd i korets östra del bakom en skärmvägg. Vapenhuset ligger i tornets bottenvåning.Nordost om kyrkan, omedelbart nedanför kyrkberget, ligger kyrkogården som invigdes 1907 och utvidgades 1970.

Utanför ingången till kyrkan står sedan 2009 skulpturen Pålarne av skulptören Pål Svensson och akvarellmålaren Arne Isacsson. Den är gjord av bohusgranit i olika färgnyanser och glaslaminerade akvarellmonotypier.