Foto: Natali Andreasson

Bottna Kyrka

Kyrkan byggdes på 1100-talet. Byggnaden har en medeltida karaktär och har ingången på södra långväggen. Vid västra sidan finns kyrktornet vars nederdel är av sten och smalare överdel av trä. Under 1500- och 1600-talen genomfördes ombyggnader då bland annat koret tillbyggdes. Under 1700-talet moderniserades kyrkan och nuvarande fönsteröppningar togs upp. 1966 murades en urholkning bakom altartavlan igen.

Altartavlan är möjligen ett krigsbyte från trettioåriga kriget och kyrkklockan är gjuten 1736. Den fyrkantiga dopfunten av trä är från 1700-talet.

Du hittar en 360 graders bild av kyrkans interiör här