Begravning

Praktisk information

Att mista en vän eller en nära anhörig är mycket svårt. Vi ställs både inför vår sorg och en rad praktiska bestyr. Kyrkan kan stödja dig i sorgen och hjälpa dig att ordna en begravning efter dina och dina anhörigas önskemål.

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan görs det i en begravningsgudstjänst då den som dött överlämnas i den Allsmäktiges händer. För många blir begravningen en viktig del av det fortsatta sorgearbetet - något att leva vidare på. 

Under begravningen får du tillfälle att sörja, minnas och visa kärlek och respekt. Du kan tacka för vad personen gett dig, eller kanske få ett tillfälle att säga förlåt för saker som inte blev som de var tänkt. Det är vanligt med flera psalmer och prästen håller i regel ett griftetal som kan ge mycket tröst. Den avlidne läggs till vila och prästen lyser slutligen frid över den som dött och överlåter personen i Guds barmhärtiga omsorg och kärlek.

Vanligt tillvägagångssätt

De flesta avlider idag på någon vårdinrättning. Sedan döden konstateras utfärdar en läkare ett dödsbevis som lämnas till lokala skattemyndigheten. Lokala skattemyndigheten utfärdar då ett bevis på att gravsättning/kremering kan ske. Efter detta transporteras den avlidne till bisättningsrum i väntan på begravning och gravsättning. 

Det vanliga är att man anlitar en begravningsbyrå som hjälper till med de praktiska bestyren. Begravningsbyrån kan ombesörja transporter och de flesta praktiska frågor som rör en begravning. Genom byrån får du veta när begravningen kan äga rum och vilken präst som håller i begravningen samt vilken musiker som tjänstgör.

Före begravningen

Före begravningen bjuder prästen in till ett personligt samtal med de närmast anhöriga. Prästen och musikern utformar detaljerna kring gudstjänsten tillsammans med er. Då ges det tillfälle att gemensamt planera begravningsgudstjänsten, välja psalmer och övriga musikinslag. Kyrkans präster är alltid lyhörda för era önskemål som anhöriga. Det är också ett stödjande samtal som kan beröra svårigheter eller tankar som uppkommer i samband med ett dödsfall.

Efter begravningen

Efter begravningen är det vanligt att samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal i närheten. Prästen kan också delta. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen och tankar. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked.

Olika typer av gravsättning

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också bjuda in en präst eller göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund. Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Har du frågor kring gravar, gravbrev, urnnedsättning etc? 
Då är det kyrkogårdsexpeditionen ni kan vända er till. 

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Telefon: 0525-640 50
Telefontid är måndag och onsdag kl 09.00 - 12.00
E-post: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

Har du frågor kring själva begravningscermonin? 
Då är det pastorsexpeditionen ni kan vända er till. 

PASTORSEXPEDITIONEN

Epost: tanums.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0525-640 00

Telefontid är måndag, onsdag, fredag kl 09.00 - 12.00

Besöksadress: Kvillevägen 4, 457 32 Tanumshede

 

 

Musik vid förrättning i kyrkan

Vi är angelägna om att det endast spelas laglig musik i kyrkan. Detta underlag är skrivet utifrån de riktlinjer som givits oss.

Kyrkogårdsförvaltningen

Information för kyrkogårdar & gravar i pastoratet.