BARN

Välkomna till barnverksamhet i våra församlingshem! 

All barnverksamhet är gratis och vi bjuder på mellanmål, pyssel, sång och mys. 

Barn-vuxengrupperna

är för barn under 6 år som tillsammans med förälder, eller annan vuxen, vill komm komma och leka, fika, pyssla, sjunga och umgås. Ingen anmälan krävs. 

Måndagar i Naverstad kl. 9.30 - 12.00
Ledare: Sofia Melander tel. 0706-575 703 

På miniminorerna, miniorerna och juniorerna

brukar vi leka, pyssla, äta mellanmål, ha andakt och annat roligt. Ibland är vi ute och ibland går vi på upptäcksfärd till kyrkan. I Grebbestad och Lur är barngrupperna kombinerade med körsång tillsammans med en av våra duktiga musiker. Anmälan krävs till respektive ledare 

Tanum | Ledare: Anette Lindström tel. 0705-203410 
Måndag kl. 13.30-16.00 Miniorer åk 2-3
Tisdag kl. 13.30-16.00 miniminorer Åk 0 
Onsdag kl. 13.30-16.00 Juniorer åk 4-6 
Torsdag kl. 13.30 -16.00 miniminiorer åk 0 

Hamburgsund, Ankaret | Ledare: Ruby Llanos tel. 076-8080705
Fredag kl. 13.15-15.30 miniorer åk 0-6. 

Lur | Ledare Sofia Melander tel. 0706-575703 Kör: Agneta Cronholm 
Torsdag kl. 15-17.30 miniorer/juniorer/kör åk 0-6.
DENNA GRUPP ÄR FULL

Naverstad| Ledare Sofia Melander tel. 0706-575703
Måndag kl. 14.30-17.00 miniorer & juniorer åk 0-6. 
DENNA GRUPP ÄR FULL 

Grebbestad | Ledare: Ruby Llanos tel. 076-8080705 Kör: Maria Franksson
Tisdag kl. 13.30-17.30 miniorer/juniorer/kör  åk 0-6.