Välkommen att vara med

Tallhedskyrkan vill vara en öppen och välkomnande kyrka. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller EFS för att komma hit, inte heller ha någon färdig tro – du är välkommen som du är. I vår vision om en levande kyrka är delaktighet och gemenskap viktiga byggstenar och vi välkomnar dig att dela arbete och gemenskap med oss!

Vill du engagera dig i vår verksamhet, har du här några olika grupper du kan vara aktiv i:

basgrupper

Basgrupperna har ansvar två veckor i taget, ca en gång per termin, för värdskap, servering och trivsel i kyrkan. Det innebär bland annat att ordna fika vid gudstjänster och samlingar, och att tillsammans med präst planera och ansvara för olika uppgifter vid gudstjänster, som till exempel att hälsa välkommen, ta upp kollekt osv. Att vara med i en basgrupp är ett bra sätt att lära känna nya människor och dela livet med varandra – gemenskap och arbetsglädje är kännetecken och man kan vara med och bidra med så mycket eller litet som man vill.

Kontaktperson, Rebecca Hellgren. 

DIAKONI OCH SOCIALT ENGAGEMANG

Här kan du engagera dig i bland annat besöksgrupp. 

MISSION OCH INTERNATIONELLA FRÅGOR

Kontaktperson, Carina Berglund

BÖN

Kontaktperson, Roland Långström.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Här kan du engagera dig i våra olika barn- och ungdomsgrupper, som till exempel Skatten, Scouter, Tonårsgruppen, Fredagshäng med mera. 

Kontaktperson, Stefan Bergmark.

LJUD- och BILD

Ljud- och bildgruppen sköter ljud, ljus och videokanonen under gudstjänster och samlingar enligt ett överenskommet schema. Du behöver inte vara något proffs för att vara med, utan kan få pröva dig fram och du får handledning i början om du behöver, tills du känner dig trygg i uppgiften. Vill du vara med?

Kontaktperson, Björn Lundberg. 

MUSIKVERKSAMHET

För den som vill sjunga i någon av våra körer eller kanske som solist, eller medverka med musik i gudstjänster och annan verksamhet.

Kontaktperson, Emma Bogren Isaksson