Sång och musik

PROJEKTKÖRER

Ibland ordnas olika projektkörer för vuxna som gillar att sjunga, vana som ovana körsångare.  Vi övar ca 3-4 ggr inför musikgudstjänster och andra arrangemang.

LOVSÅNGSTEAM

Lovsången har en viktig plats i Tallhedskyrkan gudstjänster och lovsångsband finns med under gudstjänster för att tillsammans med församlingen få tillbe och upphöja Gud genom sången.

Om du tycker att lovsång är viktigt och även brukar sjunga och/eller spelar något instrument så är du välkommen att vara med.

Kontakt, 

FÖR BARN OCH UNGA

 

Tisdagar 18.00-18.30

Barnkören Tallkottarna övar, från förskoleklass och upp till årskurs 3. Ledare är Emma Bogren Isaksson, 0911-787 87.

Tisdagar 18.30-19.00

Kören Tallkottarna övar, från årskurs 4-6. Ledare är Emma Bogren Isaksson, 0911-787 87.

musikrum

Det finns ett musikrum i Tallhedskyrkan för dig som vill öva eller spela tillsammans.