Om Tallhedskyrkan

Fakta

Tallhedskyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS Tallhedskyrkan och Hortlax församling. EFS Tallhedskyrkan är en nybildad EFS-förening, efter att EFS Bergsviken och EFS Storfors gick ihop till en gemensam förening. 

Samarbetsavtalet för Tallhedskyrkan skrevs under 2018, och under hösten 2021 invigdes den nya kyrkan efter att en utbyggnad gjorts av tidigare församlingsgården Furulundsgården. 

Tro och värderingar

Tallhedskyrkan vill visa vägen till en personlig, levande och växande tro på Jesus och alla är välkomna, särskilt du som inte känner dig färdig i din tro utan lite oreligiös och undrande. 

Idealitet, delaktighet och engagemang hos många frivilliga som arbetar tillsammans med de anställda är något som är kännetecknande för Tallhedskyrkan, välkommen att vara med! 

Tallhedskyrkan vill vara en kyrka där människor finner tillhörighet och gemenskap, och kommer till tro på Jesus.

Organisation

Tallhedskyrkan är en samarbetskyrka, vilket innebär att missionsföreningen EFS Tallhedskyrkan fått i uppdrag att leda verksamheten i Tallhedskyrkan, tillsammans med de anställda. Samarbetskyrkan Tallhedskyrkans organisation består av:

Samarbetsrådet

I samarbetsrådet sitter kyrkoherden, samt tre representanter från församlingen och tre representanter för EFS-föreningen. Här tas övergripande beslut som rör Tallhedskyrkan. 

Verksamhetsrådet

I verksamhetsrådet sitter de tre som är anställda i Tallhedskyrkan, samt tre representanter som utses på EFS-föreningens årsmöte. Här finns det plats för visioner och planering, vilken kyrka vill vi vara i vårt område och vad bör vi göra för att uppnå det målet?

EFS Tallhedskyrkans styrelse

Här sitter nio ledamöterfrån EFS-föreningen. I styrelsen tas beslut som rör EFS Tallhedskyrkans förening. 

Medlemskap i EFS Tallhedskyrkan

Medlemskapet i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande – inte ett åtagande. Det bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen som medlem i EFS.

EFS
I den andliga väckelsen under 1800-talets mitt bildades EFS, som kännetecknas av närhet, enkelhet och öppenhet. EFS är en evangelisk-luthersk missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus Kristus
som Frälsare.

EFS grundtankar:
1. Personlig tro på Jesus Kristus
Tron på Jesus och hans försoning mellan Gud och människan är livsviktig och nödvändig för alla människor.
2. Fördjupning i bibelläsning, bön och samtal
EFS vill inbjuda till gemenskaper där evangeliet och livet möts.
3. Mission lokalt och globalt
Det är naturligt att leva ut sin tro i vardagen, i samhället och i världen.
4. Ideellt engagemang
EFS är i grunden en rörelse som bygger på den enskildes delaktighet, inflytande och ansvarstagande – alla kan bidra.

Medlemskap
EFS är en demokratisk organisation som ger alla medlemmar möjligheter att säga sin mening och vara med att forma och utveckla uppdraget. Den vanligaste formen är att bli medlem i en lokal missionsförening.

Medlemskapet innebär
- att du vill stödja EFS grundidé och det arbete som EFS medlemmar tagit ansvar för i och utanför Sverige.
- att du kan få stöd att leva nära Jesus och möjligheter att dela din tro och dina tvivel i en trygg gemenskap.
- att vi som förening ingår i EFS riksorganisation, och varje medlem får därmed EFS-tidningen, Budbäraren.

Om du vill bli medlem kan du anmäla dig via formuläret här.