Medlemssida

Här hittar du som medlem i EFS Tallhedskyrkan information.

Som medlem i EFS Tallhedskyrkan är du del i en basgrupp, som har ansvar två veckor åt gången. 

Vill du bli medlem? Välkommen! Skicka in din anmälan via formuläret. 

basgruppsansvariga

Basgrupp 1:

Roland och Elisabet Långström (sammankallande)
Telefon: 070-3129613
Mail: r.langstrom@gmail.com

Basgrupp 2:

Jan-Olof och Birgitta Larsson (smk)
Telefon: 072-5431066
Mail: larsson.birgitta67@gmail.com

Basgrupp 3:

Monica och Mikael Lundström (smk)
Telefon: 070-3207308
Mail: monlun@telia.com

Basgrupp 4:

Elisabeth och Henry Degerman (smk)
Telefon: 073-8453343
Mail: elisabeth.degerman@telia.com 

Basgrupp 5:

Ewerth och Gunhild Richardsson (smk)
Telefon: 073-0615058
Mail: gunhildrichardsson@gmail.com

Basgrupp 6:

Sara och Lars Häggbom (smk)
Telefon: 070-3485805, 070-6475804
Mail: larshaggbom@hotmail.com

Basgrupp 7:

Emma och Jakob Dahlbäck (smk)
Telefon: 073-0545574
Mail: emma.b.dahlback@gmail.com

Basgrupp 8:

Patrik och Linda Fernberg (smk)
Telefon: 070-2253947
Mail: linda.fernberg@telia.com

Basgrupp 9:

Jörgen Divert (smk)
Telefon: 070-3950686
Mail: hybelkanin@live.se

Basgrupp 10:

Runar och Anna-Lena Långström (smk)
Telefon: 070-6034614
Mail: annalenalangstrom@gmail.com

Basgrupp 11:

Mats och Monika Vesterlund (smk)
Telefon: 070-3053675
Mail: monika.vesterlund@gmail.com

Basgrupp 12:

Kerstin och Magnus Tufvesson (smk)
Telefon: 076-7734505
Mail: tuvan72@gmail.com

grovplanering

Ladda ner planeringen här

(Med viss reservation för att någon ändring skett, styrelsen ansvarar för att hålla den uppdaterad)

agendaförslag för mötesledare

Behöver du något att utgå ifrån när du planerar en gudstjänst?

Ladda ner agendaförslag här